Chlor do basenu Chlortix SZOK - 50 kg
Chlor do basenu Chlortix SZOK - 50 kg

Preparat bakteriobójczy do szokowej dezynfekcji wody basenowej.

1 729,62 zł
Czas realizacji zamówienia 24-48h
DOSTĘPNY

Opis

Chlor do szokowego chlorowania basenu w postaci szybko rozpuszczalnego granulatu.

Preparat jest przeznaczony do użytku powszechnego.

Nasz produkt posiada stwierdzone działanie bakteriobójcze.

Niszczy patogeny takie jak:

  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Staphylococcus aureus
  • Enterococcus hirae
  • Legionella pneumophila

Dokładne dawki i czasy potrzebne do uzyskania efektu biobójczego dla powyższych szczepów podane są na etykiecie produktu.

Sposób użycia:

Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej:

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomiernie mieszanie wody - zastosować 18g preparatu ChlorTix Szok na 1m3 wody. Efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 2h (18g produktu to około 1 łyżka stołowa granulatu).

W celu osiągnięcia wymaganej wartości pH zalecamy korzystanie z naszych korektorów pH.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. Dlatego chlorowanie szokowe najlepiej przeprowadzić wieczorem po skończeniu korzystania z basenu, zapewni to najbardziej optymalnie działanie poprzez zniwelowanie niekorzystnego wpływu promieni UV. Taką samą dawkę należy stosować w przypadku wykrycia skażenia basenu. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W celu sprawdzenia zawartości wolnego chloru oraz wartości pH zalecamy korzystanie z dostępnych w naszej ofercie urządzeń pomiarowych (testów kolorymetrycznych lub fotometru).

Natomiast w celu utrzymania bieżących parametrów wody basenowej określonych w rozporządzaniu Ministra Zdrowia dla basenów przydomowych należy stosować następująca dawkę preparatu 1,10g na 1m3 lub dla wanien Jacuzzi 1,8g na 1m3 dwa razy dziennie.

Preparat ChlorTix Szok można dawkować bezpośrednio za pomocą skimmera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą śluzy dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

Bezpieczeństwo:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Należy unikać: wdychania, kontaktu ze skórą, oczami oraz spożywania. W wypadku narażenia postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie produktu.

Niebezpieczny dla środowiska w szczególności organizmów wodnych.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowanie powinno być wyraźnie oznakowane. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami.

Temperatura składowania 5 - 25°C.

Skład:

Substancja czynna: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu zaw. 1000 mg/g (zaw. aktywnego chloru 550mg/g-650mg/g) CAS: 51580-86-0 , WE: 220-767-7

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Szczegóły produktu

Załączniki

16 innych produktów w tej samej kategorii: