1.Sklep internetowy gotix.com.pl/sklep (zwany dalej sklepem) umożliwia nabywanie za pomocą sieci środków i produktów związanych z branżą basenową i spa

2.Sklep jest prowadzony przez Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz z siedzibą w Zamościu 89-200 Szubin przy ul. Merlina 5 NIP: 562-000-71-11 Regon 090457850 (zwany dalej Administratorem), sklep@gotix.com.pl Fax +48 52 384-57-14, +531 840 803

3.Sklep umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia
(zakupu ) oferowanych towarów.

4.Zamówienia na produkty przyjmowane są 24/dobę przy użyciu maila, formularza na stronie
oraz innych sposobów podanych w dziale kontakt

5.Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego towaru niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 14 dni roboczych, po otrzymaniu płatności. Produkty wysyłamy kurierem na adres podany podczas składania zamówienia. Dokonując Zakupu Kupujący wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu.

6. Dokonując zakupu w sklepie internetowym kupujący zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru NIP (jeśli posiada).

Kupujący podając dane osobowe w trakcie zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. 

 

Ponadto informujemy, iż:

A)              Administratorem danych osobowych jest:  Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz z siedzibą w Zamościu 89-200 Szubin przy ul. Merlina 5, NIP: 562-000-71-11, Regon 090457850, sklep@gotix.com.pl, Fax +48 52 384-57-14, +48531 840 803.

B)              Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odpłatnego nabycia (zakupu ) oferowanych towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2018 r.)

C)              W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mailowy, przekazane dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgodę można w każdym czasie wycofać.

D)              Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom w celach handlowych lub marketingowych ani przekazywane do innego państwa ani organizacji międzynarodowej.

E)               Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w przepisach prawa podatkowego.

F)               Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 i w pkt 6 lit. A) Regulaminu

G)              Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

H)              Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji umowy odpłatnego nabycia (zakupu ) oferowanych towarów.

 

7. Wszystkie podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i są prezentowane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.

8.Zawartość strony w domenie gotix.com.pl/sklep oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej Prawa do zawartych w sklepie materiałów i plików tworzących sklep przysługują Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie w tym jako element innych stron WWW.

9.Kupujący ma prawo zgłosić reklamację pocztą elektroniczną lub na adresy podane w pkt.2 regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od złożenia.

10.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r O prawach konsumenta ( art. 27 ) Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów zwrotu towaru (np. przesyłki kurierskiej)
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej 

·                  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz”

Waldemar Gotowicz                                                                                     Data

Merlina 5

89-200 Szubin

 

  

 

                                   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Ja/My........................................zamieszkały/a............................................................... niniejszym informuję/informujemy          Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz z siedzibą w Zamościu  o          moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia …................

            następujących rzeczy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–                                 Data                                                              Podpis

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

·                  INSTRUKCJA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

·                   

·                  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej chemiabasenowasklep.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przykład pocztą elektroniczną).

·                  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

·                   

·                  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na adres Z.P.U „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz, Merlina 5, 89-200 Szubin , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

·                  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy  wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie dotyczy tzw. produktów personalizowanych czyli takich, które są wykonywane na specjalne życzenie klienta (np. produktów z naklejonymi specjalnymi etykietkami z logo klienta).

11.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.