Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
  • Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X
Aquagem

Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X

1 462,60 zł netto

1 799,00 zł brutto

Inwertery pomp iSAVER+ / iSAVER+C do basenów prywatnych Inwertery pomp z silnikiem 1-fazowym (iSAVER+) lub 3-fazowym (iSAVER+C) do pomp z silnikami o mocy do 1,1 kW lub do 2,2 kW.

Maksymalna moc pompy
Zapytaj o produkt
Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X

Sterownik Pompy obiegowej iSAVER-X

Inwertery pomp iSAVER+ / iSAVER+C do basenów prywatnych Inwertery pomp z silnikiem 1-fazowym (iSAVER+) lub 3-fazowym (iSAVER+C) do pomp z silnikami o mocy do 1,1 kW lub do 2,2 kW.

 

Liczba sztuk:
Koszty dostawy

Inwerter iSAVER-X do pomp basenowych z 1 - fazowym, indukcyjnym silnikiem prądu zmiennego 230 V/50 Hz o mocy do 2,2 kW, z zegarem tygodniowym, który posiada wbudowaną przetwornicę częstotliwości. Poprzez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik pompy można zmieniać jego obroty, a przez to moc pobieraną. Inwerter ma 3 tryby pracy Noc/Dzień/Płukanie - zakres obrotów od 1200 do 2900/ 1min. Regulacja obrotów co 50/1 min., temperatura pracy od -10°C do +40°C. Dostarczany w kartonie zawierającym przewód z wtyczką do podłączenia zasilania 230 V,przewód z gniazdem do podłączenia wtyczki pompy obiegowej basenu oraz instrukcję obsługi.

Podczas projektowania basenów stosowane są przeważnie wy-tyczne zawarte w niemieckiej normie DIN 19643. Zaleca ona, aby w basenach publicznych prędkość filtracji wynosiła około 30 m/h, a prędkość płukania filtra ze złożem piaskowym lub szklanym AFM około 60 m/h. Aby spełnić te wymagania stosuje się kilka pomp, z których jedna zapewnia filtrowanie wody, a w czasie płukania uruchamiana jest druga pompa zapewniając 2-krotnie większą prędkość płukania filtra. Coraz częściej stosowane są też w tym celu inwertery, czyli przetwornice częstotliwości (falowniki). Przy projektowaniu basenów prywatnych stosuje się zazwyczaj tylko jedną pompę obiegową i zalecana prędkość filtracji i jednocześnie płukania filtra wynosi około 50 - 60 m/h. Pracuje ona przez cały czas z pełną wydajnością i zarazem z pełną pobieraną mocą. W celu ograniczenia pobieranej mocy produ-kowane są obecnie małe pompy do basenów prywatnych 2- lub 3-biegowe, ale są one nadal dro-gie oraz nie zapewniają wystarczająco dużej elastyczności pracy.

Prywatny basen to bardzo kosztowna i niezbyt tania w eksploatacji inwestycja. Z reguły zużycie energii przez domowy basen to około 40 % energii zużywanej przez całe gospodarstwo domowe, z czego większość przypada na pracującą co najmniej 12 godzin dziennie pompę obiegową basenu.

Aby znacząco ograniczyć koszty eksploatacji Twojego basenu, co najmniej o 60 %, proponujemy unikalny i pierwszy na polskim rynku inwerter pompy basenowej iSAVER+. Jest to sterownik czasowy pompy, który umożliwia ustawienie 4 nastaw czasowych pracy pompy w ciągu każdej doby oraz posiada wbudowaną przetwornicę częstotliwości prądu. Poprzez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik pompy można zmieniać jego obroty, a przez to pobieraną moc. Można wybrać jedną z 35 prędkości obrotowych silnika elektrycznego w różnych stanach pracy pompy – filtracja, płukanie czy praca w nocy. Zmniejszenie obrotów silnika oprócz zmniejszenia pobieranej mocy ogranicza także generowany przez pompę hałas, co znacząco wpływa na komfort wypoczynku w domowym zaciszu. Na poniższym wykresie podano orientacyjnie obroty pompy potrzebne w różnych sytuacjach.

Cechy inwertera iSAVER+ / iSAVER+C

1. Certyfikacja przez TUV Rheinland oraz Deklaracja CE Inwertery iSAVER+ posiadają certyfikaty wydane po badaniach wykonanych przez niemiecką instytucję certyfikacyjną TUV Rheinland oraz w pełni odpowiadają przepisom UE i posiadają Deklarację CE.

2. Niskie koszty eksploatacji pompy obiegowej basenu Dzięki zastosowaniu sterownika iSAVER koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej do zasilania pompy obiegowej basenu zmniejszają się co najmniej o 60 % przy sezonie kąpielowym trwającym około 150 dni. 

3. Niski poziom głośności (ciśnienia akustycznego) pompy obiegowej basenu Małe pompy basenowe emitują stosunkowo niewielki hałas, który potrafi być jednak bardzo dokuczliwy, zwłaszcza jeśli pompa umieszczona jest w budynku mieszkalnym. Po zastosowaniu inwertera iSAVER i wybraniu trybu pracy Dzień obroty pompy zmniejszają się do 2000 1/min, lecz można je dalej zmniejszyć ręcznie do żądanego poziomu. Emitowany hałas zmniejsza się wówczas co najmniej o połowę.

4. Inteligentny rozruch Po włączeniu sterownika iSAVER uruchamia on pompę zawsze z najwyższymi obrotami 2900 1/min, bez względy na wybrany wcześniej tryb pracy czy ustawione obroty. Rozruch ten trwa jedną minutę i umożliwia zassanie wody i odpowietrzenie pompy. Następnie inwerter ustawia obroty na wybranym wcześniej poziomie.

5. Nowoczesna konstrukcja Inwerter jest nowoczesnym urządzeniem wyposażonym w wyświetlacz dotykowy. Wyposażony jest w aluminiowy radiator (modele 1,1kW) oraz w aluminiowy radiator z wentylatorem (modele 2,2kW) do skutecznego chłodzenia urządzenia. Wentylator zostaje uruchomiony dopiero wte-dy, gdy temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie 40°C.

Obsługa inwertera iSAVER+ / iSAVER+C

Inwerter może być zasilany bezpośrednio z sieci lub z innego sterownika basenowego, który na przykład wyłącza pompę w okresie nocy. Jednakże inwerter wyposażony jest we własny sterownik czasowy i dlatego nie ma konieczności instalowania dodatkowego sterownika. Jest to istotne dla nowo budowanych basenów, gdyż obniża koszty inwestycji. Sterownik czasowy inwertera pozwala wybrać 4 nastawy czasowe w ciągu każdej doby w zależności od przyjętej taryfy na dostawy energii elektrycznej (taryfa dzienna/nocna itp.). Dla każdej nastawy czasowej można ustawić odpowiedni tryb pracy z wybranymi obrotami pompy. Dodatkowo obroty pompy można zmieniać w skokach co 50 1/min. Do inwertera iSAVER można podłączyć tylko jedną pompę basenową. Nie wolno podłączać do niego innych urządzeń. Inwerter wyposażony jest w przewód z gniazdem, do którego podłącza się wtyczkę pompy basenowej, bądź też można podłączyć zasilanie pompy basenowej do odpowiednich zacisków w obudowie inwertera.

Inwerter wyposażony jest w wyświetlacz dotykowy.

Na wyświetlaczu pokazywana jest stale moc pobierana przez pompę, jej obroty w 1/min, aktualny czas oraz numer aktualnej nastawy czasowej z czasami włączenia i wyłączenia pompy. Tryb pracy pompy oraz jej obroty (Noc/Dzień/Płukanie} można wybrać za pomocą przycisku wybo-ru trybu pracy. Realizowane prędkości obrotowe pompy podano w poniższej tabeli.

Uwaga - przed zamontowaniem inwertera należy upewnić się, czy instalacja basenowa wyposa-żona jest w stację pomiarowo-regulacyjną i skąd pobierana jest woda pomiarowa. Przy poborze wody pomiarowej bezpośrednio z basenu inwerter można zainstalować bez żadnych problemów. Jeśli woda pomiarowa pobierana jest z rurociągu za pompą, to po zmniejszeniu obrotów pompy odczyty wolnego chloru mogą być fałszywe, gdyż wskazania elektrody wolnego chloru są zależne od natężenia przepływu wody przez naczynie pomiarowe. Dlatego naczynia te wyposażone są w rotametry w celu zapewnienia stałego przepływu wody. Wskazania elektrod pH i redoksu są w za-sadzie niezależne od natężenia przepływu wody.

Każdy inwerter iSAVER dostarczany jest w kartonie zawierającym:

• kompletny inwerter,

• instrukcję obsługi.

Każdy inwerter wyposażony jest w 2 przewody:

• przewód z wtyczką do podłączenia zasilania 230 V,

• przewód z gniazdem do podłączenia wtyczki pompy obiegowej basenu.