Elektrolizer Resilience D3
  • Elektrolizer Resilience D3
  • Elektrolizer Resilience D3
  • Elektrolizer Resilience D3
  • Elektrolizer Resilience D3
  • Elektrolizer Resilience D3
Magen

Elektrolizer Resilience D3

6 202,44 zł netto

7 629,00 zł brutto
Czas wysyłki zamówienia 24-48h
Na stanie:1000 szt.

Elektrolizer Resilience D3 przeznaczony jest do basenów o objętości do 70 m3.

Zapytaj o produkt
Elektrolizer Resilience D3

Elektrolizer Resilience D3

Elektrolizer Resilience D3 przeznaczony jest do basenów o objętości do 70 m3.

 

Liczba sztuk:
Koszty dostawy

Roztwór soli w wodzie basenowej jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy. Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Stosując elektrolizer nie trzeba magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu czy inne związki chloru. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Elektrolizery Resilience D Plus produkowane są przez izraelską firmę MAGEN i należą do najbardziej zaawansowanych technicznie, a zarazem stosunkowo tanich elektrolizerów basenowych. Umożliwiają one pomiar/regulację odczynu pH i potencjału redoks. Wyposażone są w elektrody pH/redoks montowane w trójniku oraz w pompę perystaltyczną kwasu.

Woda w basenie powinna spełniać niżej podane parametry. Utrzymywanie przedstawionych parametrów na zalecanych poziomach gwarantuje najbardziej optymalne warunki do kąpieli. Pamiętaj, by okresowo sprawdzać parametry wody basenowej.

Podstawy działania elektrolizera soli

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego. Z elektrolizą związany jest proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym i ulegają jej prawie wszystkie rozpuszczalne sole, kwasy i wodorotlenki. Proces elektrolizy jest napędzany wędrówką jonów do elektrod. Elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą (-), a elektroda z ładunkiem dodatnim anodą (+). Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do anody ujemnie naładowane aniony. Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcje chemiczne, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki. Powstające w ten sposób substancje zwykle osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. W przypadku czystej wody w procesie elektrolizy na katodzie (-) wydziela się wodór w postaci mikroskopijnych banieczek, a na anodzie (+) tlen w tej samej postaci. W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu płytek elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru. Po rozpuszczeniu w basenie tabletek soli NaCl (stosowanej w zmiękczaczach) w wyniku procesu elektrolizy/dysocjacji ku katodzie (-) dążą dodatnio naładowane jony sodu Na+ i wodoru H+, natomiast ku anodzie (+) ujemnie naładowane jony Cl-. W wyniku reakcji chemicznych w pobliżu katody (-) powstaje zasada sodowa (NaOH), a przy anodzie (+) kwas podchlorawy (HClO lub HOCl) i jony podchlorynowe, czyli aniony ClO- l(ub OCl-). Kwas podchlorawy i jony podchlorynowe są nazywane wolnym chlorem, natomiast sam kwas podchlorawy aktywnym chlorem i jest on zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem i utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby. Jony podchlorynowe (aniony ClO-/OCl-) mają około dwudziestokrotnie słabsze własności bakteriobójcze niż kwas podchlorawy HClO, czyli są prawie nieskuteczne.

Kwas podchlorawy (HOCl) dysocjuje w wodzie na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody i im wartość pH jest wyższa tym bardziej maleje udział kwasu podchlorawego (HOCl), a zwiększa się ilość jonów podchlorynowych (OCl-), czyli słabego dezynfektanta. Przy wartości pH = 7,0 w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 75%, a jony podchlorynowe tylko około 25%. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 22% stanowi skuteczny kwas podchlorawy, a przy odczynie pH = 9,0 jest to tylko około 5%. Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki aktywnego chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Dlatego też woda w basenie powinna mieć możliwie niski odczyn i znajdować się w zalecanym zakresie pH = 7,0 – 7,4, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, dysocjacja jest procesem odwracalnym, a w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego. Jony chloru łączą wówczas się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl. Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów czy wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać zawartość soli w wodzie. Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH. Tworzący się na katodzie (-) kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrod. Aby temu zapobiec elektrolizer automatycznie zmienia polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda (-) staje się anodą (+) i odwrotnie, Nagromadzony na płytkach elektrod kamień powinien być usunięty, gdyż obniża skuteczność produkcji chloru i skraca żywotność elektrod.

Cechy elektrolizerów Resilience D Plus

• Bardzo prosta obsługa za pomocą tylko 5 przycisków.

• Produkcja wolnego chloru ustawiana co 5% w zakresie 0% - 100%.

• Wykonana z tytanu elektroda pokryta jest specjalnym stopem.

• Zawartość soli podawana jest na wyświetlaczu wraz z alarmami niskiego/wysokiego zasolenia.

• Montaż elektrolizera możliwy na rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej d50 lub d53 mm.

• Automatyczna zmiana polaryzacji elektrody chloru ustawiona fabrycznie.

• Czujnik temperatury i przepływu wbudowane w trójnik PVC montowany na rurociągach PVC o

średnicy d50 lub d63 mm.

• Elektrody pH i redoks wbudowane w trójnik montowany na rurociągach PVC o średnicy d50

lub d63 mm.

• Możliwość montażu celi chloru w pozycji poziomej lub pionowej na rurociągach PVC o średnicy d50 lub d63 mm.

• W celu przedłużenia żywotności elektrody chloru przy spadku temperatury wody poniżej 150 C system obniża produkcję chloru do 50%, a poniżej 100 C do 25%.

• Funkcja Turbo umożliwia zwiększenie produkcji chloru do poziomu 100% przez 12, 24, 36, 48 60 oraz 72 godziny w okresach dużego zapotrzebowania (wysoka temperatura otoczenia, du-ża ilość użytkowników basenu, mętna woda itp.).

• Wodoszczelna obudowa sterownika umożliwia montaż na zewnątrz pomieszczeń.

• System wykrywa kamień osadzony na płytkach elektrod oraz zużyte elektrody uruchamiając odpowiednie alarmy.

• Możliwość podłączenia bezprądowych styków przykrycia basenu – po przykryciu basenu wydajność produkcji chloru jest ograniczona do 20% poziomu maksymalnego.

• Gwarancja – 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda pH, redoksu, chloru, wężyk dozujący pompy perystaltycznej itp.

Dane techniczne

Uwaga! Elektrolizery Resilience D3 i D5 mają zamienne elektrody chloru. W przypadku, gdy np. elektroda D3 okaże się za mała, można bez kłopotu zastosować elektrodę D5, jednakże przy podłączeniu wymagana jest niewielka modyfikacja w sterowniku. Do elektrolizera D7 nie można zastosować innej elektrody, gdyż sterownik elektrolizera obsługuje tylko tę elektrodę ze względu na większy pobór mocy.

Trójniki z czujnikiem przepływu/temperatury oraz z elektrodami pH/redoks muszą być zainstalowane za filtrem, ale przed celą chloru oraz przed podgrzewaczem wody. Celę chloru można zamontować zarówno pionowo jak i poziomo, ale musi być ona skierowana w kierunku przepływu wody (woda powinna wpływać do celi od strony niebieskiej, a wypływać z drugiej strony. Opaska podłączeniowa d50 m lub d63 mm z zaworem dozującym kwasu musi być podłączona za celą chloru. Pompa dozująca kwas dba o czystość elektrody chloru, automatycznie opłukując ją kwasem, gdy pompa basenowa jest wyłączona. Zgodnie z ustawieniem fabrycznym ogniwo jest przepłukiwane po 6 godzinach postoju pompy basenowej. Do czyszczenia wykorzystywana jest niewielka ilość kwasu (około 70 ml), więc czynność ta nie wpływa istotnie na odczyn wody w basenie o średniej wielkości. W mniejszych zbiornikach lub w środowisku o kwaśnym odczynie czyszczenie ogniwa powinno odbywać się rzadziej. Dlatego też cela chloru powinna być zawsze zanurzona w wodzie i najlepiej zamontowana w syfonie po to, by kwas tłoczony przez pompę dozującą wpływał do celi chloru i nie powracał do basenu lub pozostałych elementów układu.

Przykładowy montaż systemu Resilience D Plus pokazano na poniższym schemacie:

1. Zasilanie/timer 
2. Pompa 
3. Jednostka sterująca 
4. Czujnik przepływu 
5. Czujnik temperatury wody
6. Elektroda pH
7. Elektroda redoks
8. Cela chloru
9. Pompa dozująca kwas

Poniżej pokazano panel sterujący Resilence D Plus:

1. Wskaźnik wydajności produkcji chloru

2. Wskaźnik poziomu zasolenia

3. Ikony specjalne

4. Przyciski góra/dół

5. Przycisk wyboru trybu (potwierdzenie)

6. Przycisk Turbo

7. Przycisk ON/OFF

8. Wyświetlacz numeryczny

Elektrolizery Resilience D Plus dostarczane są w kartonie zawierającym następujące elementy:

Wraz z pompą perystaltyczną dozującą kwas dostarczane są następujące części:

• karta PCB z podłączeniami elektrod pH/redoks – 1 szt

• zawór dozujący ½” – 1 szt

• zapasowy wężyk dozujący pompy -1 szt

• opaska przyłączeniowa d50 mm x ½” – 1 szt

• opaska przyłączeniowa d63 mm x ½” – 1 szt

• przewody dozujące PE 6x4 mm – 2 x 3 m

• zawór stopowy – 1 szt

• bufor pH 7 w torebce – 1 szt

• bufor pH 4 w torebce – 1 szt