Elektrolizer Resilience E18
  • Elektrolizer Resilience E18
  • Elektrolizer Resilience E18
  • Elektrolizer Resilience E18
Magen

Elektrolizer Resilience E18

3 169,92 zł netto

3 899,00 zł brutto
Czas wysyłki zamówienia 24-48h
Na stanie:100 szt.

Elektrolizery soli Resilience E

Baseny prywatne

Elektrolizery do basenów o objętości do 150 m3

Waga netto 5000g.;

Zapytaj o produkt
Elektrolizer Resilience E18

Elektrolizer Resilience E18

Elektrolizery soli Resilience E

Baseny prywatne

Elektrolizery do basenów o objętości do 150 m3

 

Liczba sztuk:
Koszty dostawy

Elektrolizer Resilience E18 przeznaczony jest do basenów o objętości do 60 m3. Zalecana ilość soli w wodzie 3000 - 4500 ppm (mg/l). Produkcja chloru ustawiana w zakresach 25%, 50%, 75% i 100%. Posiada automatyczny tryb czyszczenia elektrody chloru (zmiana polaryzacji). Trwałość elektrody chloru - 8 000 h. W dostawie wszystkie materiały montażowe. Gwarancja - 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda chloru

Roztwór soli w wodzie basenowej jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy. Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Stosując elektrolizer nie trzeba magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu czy inne związki chloru. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Resilience E należą do najprostszych w montażu, obsłudze, a zarazem najtańszych elektrolizerów basenowych. Produkowane przez izraelską firmę MAGEN są przeznaczone do basenów o objętości do 50 m3 (Resilience E12), do 60 m3 (Resilience E18), do 120 m3 (Resilience E40) oraz o objętości do 150 m3 (Resilience E60). Elektrolizery Resilience E są urządzeniami kompaktowymi, to znaczy w jednej obudowie znajduje się sterownik oraz cela z elektrodą chloru. Dzięki temu Resilience E są bardzo łatwe w montażu, a ich obsługa praktycznie nie wymaga żadnych kwalifikacji. Woda w basenie powinna spełniać niżej podane parametry. Pamiętaj, by okresowo sprawdzać parametry wody basenowej.

Podstawy działania elektrolizera soli

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego. Z elektrolizą związany jest proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym i ulegają jej prawie wszystkie rozpuszczalne sole, kwasy i wodorotlenki. Proces elektrolizy jest napędzany wędrówką jonów do elektrod. Elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą (-), a elektroda z ładunkiem dodatnim anodą (+). Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do ano-dy ujemnie naładowane aniony. Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcje chemiczne, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki. Powstające w ten sposób substancje zwykle osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. W przypadku czystej wody w procesie elektrolizy na katodzie (-) wydziela się wodór w postaci mikroskopijnych banieczek, a na anodzie (+) tlen w tej samej postaci. W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu płytek elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru. Po rozpuszczeniu w basenie tabletek soli NaCl (stosowanej w zmiękczaczach) w wyniku procesu elektrolizy/dysocjacji ku katodzie (-) dążą dodatnio naładowane jony sodu Na+ i wodoru H+, natomiast ku anodzie (+) ujemnie naładowane jony Cl-. W wyniku reakcji chemicznych w pobliżu katody (-) powstaje zasada sodowa (NaOH), a przy anodzie (+) kwas podchlorawy (HClO lub HOCl) i jony podchlorynowe, czyli aniony ClO- l(ub OCl-). Kwas podchlorawy i jony podchlorynowe są nazywane wolnym chlorem, natomiast sam kwas podchlorawy aktywnym chlorem i jest on zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem i utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby. Jony podchlorynowe (aniony ClO-/OCl-) mają około dwudziestokrotnie słabsze własności bakteriobójcze niż kwas podchlorawy HClO, czyli są prawie nieskuteczne.

Kwas podchlorawy (HOCl) dysocjuje w wodzie na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody i im wartość pH jest wyższa tym bardziej maleje udział kwasu podchlorawego (HOCl), a zwiększa się ilość jonów podchlorynowych (OCl-), czyli słabego dezynfektanta. Przy wartości pH = 7,0 w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 75%, a jony podchlorynowe tylko około 25%. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 22% stanowi skuteczny kwas podchlorawy, a przy odczynie pH = 9,0 jest to tylko około 5%. Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki aktywnego chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Dlatego też woda w basenie powinna mieć możliwie niski odczyn i znajdować się w zalecanym zakresie pH = 7,0 – 7,4, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, dysocjacja jest procesem odwracalnym, a w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego. Jony chloru łączą wówczas się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl. Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów czy wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać zawartość soli w wodzie.

Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH. Tworzący się na katodzie (-) kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrod. Aby temu zapobiec elektrolizer automatycznie zmienia polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda (-) staje się anodą (+) i odwrotnie. Nagromadzony na płytkach elektrod kamień powinien być usunięty, gdyż obniża skuteczność produkcji chloru i skraca żywotność elektrod.

Cechy elektrolizerów Resilience E

• Bardzo prosty montaż elektrolizerów Resilience E w systemie basenowym.

• Elektrolizery mogą współpracować z pompami o zmiennej prędkości obrotowej.

• Bardzo prosta obsługa za pomocą tylko 4 przycisków.

• Produkcja wolnego chloru ustawiana tylko w zakresach 25%, 50%, 75% i 100%, co w zupełności

wystarcza nawet w krajach o gorącym klimacie.

• Wykonana z tytanu elektroda pokryta jest specjalnym stopem.

• Montaż elektrolizerów na poziomych rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej d50 i d63 mm.

• Automatyczna zmiana polaryzacji elektrody chloru ustawiona fabrycznie.

• Łopatkowy czujnik przepływu działa w obu kierunkach.

• Wbudowane w elektrodę chloru czujniki przepływu, zasolenia i temperatury wody uruchamiają

odpowiednie alarmy (diody LED).

• W celu przedłużenia żywotności elektrody chloru przy spadku temperatury wody poniżej 180 C system obniża produkcję chloru do 50%, a poniżej 140 C wydajność wynosi tylko 25%.

• Funkcja Turbo umożliwia zwiększenie produkcji chloru do poziomu 100% przez minimum 24 godziny w okresach dużego zapotrzebowania na chlor (wysoka temperatura otoczenia, duża ilość użytkowników basenu, mętna woda itp.).

• System wykrywa kamień osadzony na płytkach elektrod oraz zużyte elektrody uruchamiając odpowiednie alarmy (diody LED).

• Gwarancja – 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda chloru.

Dane techniczne

Uwaga! Elektrolizery Resilience E12, E18 i E40 mają zamienne elektrody chloru. W przypadku, gdy np. elektroda E18 okaże się za mała, można bez kłopotu zastosować elektrodę E40. Do elektrolizera E60 nie można zastosować innej elektrody, gdyż sterownik elektrolizera obsługuje tylko tę elektrodę ze względu na większy pobór mocy.

Montaż elektrolizerów Resilience E i ich obsługa

Resilence E musi być zainstalowany na rurociągu poziomym za filtrem i podgrzewaczem wody oraz przed jakimkolwiek trójnikiem zainstalowanym na rurze dolotowej wody do basenu. Kierunek przepływu wody przez elektrolizer nie ma znaczenia, gdyż łopatkowy czujnik przepływu działa w obu kierunkach. Zaleca się zainstalowanie elektrolizera na obejściu z zaworami odcinającymi umożliwiającymi łatwy demontaż elektrolizera lub wymianę elektrody chloru bez przerywania filtracji.

Poniżej pokazano panel sterujący Resilence E:

1. Przycisk ON/OF

2. Zmniejszanie produkcji chloru

3. Zwiększanie produkcji chloru

4. Wskaźnik wydajności produkcji chloru (25%, 50%, 75% i 100%)

5. Przycisk Turbo (zwiększa produkcję chloru do 100% przez 24 godz.)

6. Komunikaty ostrzegawcze)

Elektrolizery Resilience E dostarczane są w kartonie zawierającym:

1. Elektrolizer z półśrubunkami (mufami) PVC do klejenia d63 mm

2. Redukcje krótkie PVC d50x63mm – 2 szt

3. Przymiar do określenia długości wycinanej rury PVC i nałożenia kleju

4. Instrukcja obsługi