Stacja WDPHRH
  • Stacja WDPHRH
EMEC

Stacja WDPHRH

7 934,15 zł netto

9 759,00 zł brutto
Czas wysyłki zamówienia 24-48h
Na stanie:1000 szt.

Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i potencjału redoks z pompami membranowymi korektora pH i chloru o wydajności 10 l/h przy 3 barach. Pompy są wyposażone w głowice z PVDF.

Zapytaj o produkt
Stacja WDPHRH

Stacja WDPHRH

Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i potencjału redoks z pompami membranowymi korektora pH i chloru o wydajności 10 l/h przy 3 barach. Pompy są wyposażone w głowice z PVDF.

 

Liczba sztuk:
Koszty dostawy

Stacja pomiarowo-regulacyjna WDPHRH Dezynfekcja wody za pomocą chloru Pomiar/regulacja wartości pH i potencjału redoks. Stacja WDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i potencjału redukcyjno-utleniającego redoks w prywatnych basenach. Regulator stacji jest zintegrowany z dwoma jednakowymi pompami membranowymi serii V do dozowania korektora pH i chloru. Parametry wody mierzone są przez analogowe układy pomiarowe, a następnie są cyfrowo przetwarzane przez mikroprocesor. Pozostałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor. Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi wartości pomiarowych pH i chloru. Menu regulatora obsługiwane za pomocą wciskanego pokrętła posiada wiele funkcji przydatnych w codziennej eksploatacji, zwłaszcza dla małych, starych bądź nietypowych basenów oraz fontann.

Standardowym rodzajem regulacji jest regulacja proporcjonalna częstotliwości impulsów dozujących (zmiana częstotliwości dozowania pomp impulsowych). Ponadto można wybrać tryb regulacji dwupołożeniowej (On/Off). W trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy co powtarzalną ilość minut. Jest to funkcja przydatna w małych bądź nietypowych basenach, gdzie dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

Stacja WDPHRH może być zamówiona tylko z dwoma jednakowymi pompami membranowymi o wydajności po 10 l/h przy 3 barach. Ze względu na sterowanie impulsowe pomp stacja umożliwia obsługę dużych jak i małych basenów (wanny SPA, fontanny).

Pompy wyposażone są w trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Materiały te są bardzo odporne na agresywne substancje i zapewniają długą żywotność pomp.

Regulator posiada funkcję Stand-By (Pogotowie) umożliwiającą wyłączenie regulatora z pracy przez inne urządzenie, na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane. Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest grawitacyjnie z basenu i nawet po wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał dodatkowej blokady uruchamia funkcję Stand-by i powoduje wyłączenie dozowania

Elektrody pH i redoks umieszczone są w akrylowym naczyniu pomiarowym NPED4, w którym znajduje się także czujnik przepływu.

Cechy stacji WDPHRH

• Kompaktowa konstrukcja na tablicy o wymiarach 430 x 470 mm.

• Proste i przejrzyste menu w języku polskim oraz obsługa za pomocą jednego wciskanego pokrętła

nie wymaga specjalnych kwalifikacji.

• Dostęp do menu zabezpieczony hasłem.

• Możliwość wyboru regulacji proporcjonalnej częstotliwości impulsów dozujących lub dwupołożeniowej

(On/Off) - w trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy co powtarzalną

ilość minut (funkcja przydatna np. w wannach SPA i małych basenach).

• Możliwość zaprogramowania zwłoki dozowania (regulacji) celem uzyskania właściwej polaryzacji

elektrod i stabilnych wartości pomiarowych po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacji.

• Możliwość wybrania priorytetu dozowania korektora pH, czyli przed osiągnięciem wartości zadanej

pH dozowanie chloru jest wstrzymane.

• Możliwość programowego wyłączenia pomp dozujących lub ich ręcznego załączenia na zadany

okres czasu – funkcja przydatna przy rozruchu stacji i odpowietrzaniu pomp dozujących.

• Alarmy stacji - brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania (regulacji), poziom cieczy

w pojemnikach oraz alarm sondy pH i redoksu (awaria).

• Pompy dozujące są standardowo wyposażone w czujniki poziomu dozowanych substancji.

• Filtr wody pomiarowej o zdolności oczyszczania 60 μm zapobiega zanieczyszczeniu elektrod.

Dane techniczne regulatora

Typ: 

Rodzaj regulatora: 

Zasilanie: 

Pobór mocy: 

Bezpiecznik: 

Wyjścia pomp dozujących: 

Wskazania:

Rodzaje alarmów: 

Temperatura otoczenia: 

Wymiary regulatora: 

Wymiary stacji: 

Klasa ochrony: 

WDPHRH

proporcjonalny częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy On/Off

190 - 265 V, 50/60 Hz

32 W

główny T 2,0 A , pomp T 800 mA,

z modulacją częstotliwości impulsów dozujących

 podświetlany wyświetlacz LCD

brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem

-100 do +500 C przy wilgotności względnej 0% – 95%

215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

IP 65

Dane techniczne układu pomiarowego pH

Typ naczynia pomiarowego:

Materiał: 

Maksymalne ciśnienie: 

Przewód wody pomiarowej:

Przepływ wody pomiarowej:

Kontrola przepływu:

Typ elektrody pH: EPHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm

Zakres pomiaru:

Dokładność odczytu: 0,01 pH

Kalibracja: metoda dwupunktowa

Parametry regulacji:

przy regulacji On/Off – 

Podłączenie elektrody: 

NPED4 z czujnikiem przepływu

akryl

5 bar

PE 6 x 8 mm

40 – 50 l/h

za pomocą czujnik przepływu, dodatkowa blokada Stand-by z zasilania pompy obiegowej, czujnika ciśnienia lub innego urządzenia

EPHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm

0 – 14 pH

metoda dwupunktowa

przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności,

wartości zadane górna i dolna

wartości zadane górna i dolna

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks

Typ naczynia pomiarowego: 

Typ elektrody redoks:

Maksymalne ciśnienie: 

Zakres pomiaru:

Dokładność odczytu: 

Kalibracja: 

Parametry regulacji:


Podłączenie elektrody: 

jak dla układu pH

ERHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm

5 bar

0 – 1000 mV

1 mV

metoda jednopunktowa

przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
złącze BNC z przewodem 0,8 m

Dane techniczne pomp dozujących korektor pH i chlor

Maksymalna ilość skoków membrany: 

Wysokość zasysania: 

Lepkość dozowanej substancji: 

Temperatura otoczenia: 

Temperatura dozowanej substancji: 

Temperatura składowania i transportu: 

Emitowany hałas: 

Klasa ochrony: 

180 1/min

1,5 m

do 100 CPS

00 – 450 C

00 – 500 C

-100 C do +500 C

74 dbA

IP 65

Materiały konstrukcyjne pomp

Obudowa:

Głowica pompy: 

Membrana: 

O-ringi: 

Kulki zaworów:

Korpusy zaworów:

Przewód ssawny: 

Przewód tłoczny: 

Pierścienie uszczelniające (o-ringi): 

Zawór dozujący: 

sprężyna ze stopu C276

Zawór stopowy z filtrem: 

Czujnik poziomu:

Przewód czujnika poziomu: 

polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

teflon PTFE

FPM (Viton), na życzenie EPDM (Dutral)

spiek ceramiczny CE

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

polichlorek winylu PVC

polietylen PE

elastomer fluorowy FPM (Viton)

polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulka ceramiczna CE, sprężyna ze stopu C276

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

polietylen PE

Dane techniczne filtra wody pomiarowej

Typ:

Wkład filtrujący: 

Przyłącza filtra: 

NFILS/60

siatkowy o dokładności oczyszczania 60 μm z PP

1/2”, przewód PE 6 x 8 mm

Zawartość opakowania

• stacja WDPHRH,

• elektrody pH i redoks,

• roztwory buforowe pH 7,0 i pH 4,0 oraz 650 mV,

• zawory kulowe 1/2” (2 szt) i kurek 3/8”’ do podłączenia wody pomiarowej,

• przewody wody pomiarowej z PE 6x8 mm (2x2 m),

• zawory stopowe z filtrami i czujnikami poziomu (2 szt),

• zawory dozujące 1/2” (2 szt),

• przewody ssawne i odpowietrzające z PVC 4x6 mm (4x2 m),

• przewody tłoczne z PE 4x6 (2x2 m),

• bezpieczniki zapasowe regulatora (2 szt),

• kołki mocujące (4 szt)

• instrukcja obsługi.