Pompa VMS MF 0501
  • Pompa VMS MF 0501
Kod produktu: VMSMF0501
EMEC

Pompa VMS MF 0501

1 849,59 zł netto

2 275,00 zł brutto
Czas wysyłki zamówienia 24-48h
Na stanie:1000 szt.

Pompy VMSMF są pompami wielofunkcyjnymi z możliwością sterowania za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 - 20 mA z regulatora basenowego. Możliwe jest także sterowanie stałe (włącz/wyłącz) oraz inne rodzaje sterowań. Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.

Zapytaj o produkt
Pompa VMS MF 0501

Pompa VMS MF 0501

Pompy VMSMF są pompami wielofunkcyjnymi z możliwością sterowania za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 - 20 mA z regulatora basenowego. Możliwe jest także sterowanie stałe (włącz/wyłącz) oraz inne rodzaje sterowań. Wielofunkcyjna pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.

 

Liczba sztuk:
Koszty dostawy

Pompy membranowe VMSMF

Dozowanie korektora pH i chloru Sterowanie impulsowe i sygnałem analogowym 0/4 – 20 mA

Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie. Warunek ten spełniają naścienne pompy typu VMSMF z regulowaną wydajnością poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Pompy te są stosowane do dozowania z małymi i średnimi wydajnościami rzędu 1 – 16 l/godz. Pompy VMSMF są pompami wielofunkcyjnymi o różnych trybach sterowania. Działanie membranowej pompy dozującej polega na cyklicznych ruchach membrany wymuszanych za pomocą elektromagnesu. Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ciśnienie, które powoduje wypływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny. Po zakończeniu impulsu elektrycznego sprężyna cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny. Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy, jednakże pompa może być dostarczona z głowicą samoodpowietrzającą.

Pompy VMSMF wyposażone są w bardzo trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Dzięki temu pompy mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.

Zawór dozujący z PVDF

Zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF

Wielofunkcyjne pompy VMSMF mogą pracować w następujących trybach:

Tryb CONSTANT (stały) – pompa pracuje ze stałą częstotliwością dozowania (wydajnością) ustawioną jako SPH (strokes per hour – ilość skoków/dawek na godzinę), SPM (strokes per minute - ilość skoków/dawek na minutę) lub LPH (liters per hour – ilość litrów na godzinę). Odpowiedni parametr ustawia się podczas programowania pompy. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy nie dysponujemy żadnym sygnałem zewnętrznym do sterowania pompą.

Tryb DIVIDE (podzielnika) – sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza. Pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością zewnętrznych impulsów na minutę podzieloną przez podzielnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt duża, aby efektywnie sterować pompą.Tryb DIVIDE znajduje także powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku podzielnik jest ustawiony na „1”.

Tryb MULTIPLY (mnożnika) – sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza. Pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością zewnętrznych impulsów na minutę pomnożoną przez mnożnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt mała, aby efektywnie sterować pompą. Tryb MULTIPLY znajduje także powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku mnożnik jest ustawiony na „1”.

Tryb mA - sygnał analogowy prądowy (0/4 – 20 mA) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do natężenia prądu uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość natężenia prądu oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.

Tryb VOLT – sygnał analogowy napięciowy (0 – 10 VDC) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do napięcia prądu uwzględniając zapro-gramowaną największą i najmniejszą wartość napięcia prądu oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.

Tryb PPM – wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację substancji dozowanej w instalacji w PPM (parts per milion – ilość części na milion, co odpowiada mg/l), stężenie dozowanej substancji w % (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy. Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną wartość PPM pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.

Tryb PERC – wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację dozowanej substancji w instalacji w % PERC (percentage – procent), stężenie dozowanej substancji (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy. Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną koncentrację dozowanego substancji w % pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.

Tryb MLQ - wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza na podstawie wymaganej wielkości MLQ (mimiliters per quintal – ilość ml na kwintal), stężenia dozowanej substancji chemicznej w % oraz objętości dawki jednostkowej. Tryb ten jest używany głównie w USA.

Tryb BATCH – zewnętrzny impuls uruchamia pompę, która dozuje zaprogramowaną objętość substancji lub zaprogramowaną ilość dawek.

Cechy pomp VMSMF

• Montaż naścienny (pionowy).

• Wyświetlacz LCD.

• Technologia mikroprocesorowa – zmiana wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania.

• Zmiana częstotliwości dozowania umożliwia zmianę wydajności w zakresie 10% - 100%, jednakże dokładne i powtarzalne dozowanie jest gwarantowane w zakresie 30%-100%.

• Pompa wielofunkcyjna mogąca pracować w różnych trybach sterowania opisanych wyżej.

Dane techniczne

Napęd: 

Sterowanie: 

Wydajność: 

Ciśnienie: wg poniższej tabeli

Maksymalna ilość skoków membrany: 

Zasilanie: 

Wysokość zasysania: 

Lepkość dozowanej substancji: 

Temperatura otoczenia: 00 – 450 C

Temperatura dozowanej substancji: 

Temperatura składowania i transportu: 

Emitowany hałas: 

Klasa ochrony: 

Masa pompy: 

Gwarancja: 

elektromagnetyczny

wielofunkcyjne (do wyboru podczas programowania)

wg poniższej tabeli

180 1/min

230 V, 50 Hz (180 – 270 V)

maksymalnie 1,5 m

do 100 CPS

0– 45 C

0– 50 C

-10 C do +50 C

70,4 db(A)

IP 65

2,2 kg

24 miesiące

Materiały konstrukcyjne

Obudowa: 

Głowica pompy:

Membrana: 

Zawór ssawny i tłoczny głowicy: 

Kulki zaworów: 

Zawór dozujący: 

Zawór stopowy z filtrem: 

Czujnik poziomu:

Przewód czujnika poziomu: 

Pierścienie uszczelniające (oringi):

Przewód ssawny: 

Przewód tłoczny:

polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

teflon PTFE

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

spiek ceramiczny CE

polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulki ceramiczne CE, sprężyna ze stopu C276

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

polifluorek dwuwinilidenu PVDF

polietylen PE

elastomer fluorowy FPM (Viton), jako opcja propylen etylenowy EPDM (Dutral)

polichlorek winylu PVC, polietylen PE

polietylen PE

Opakowanie

Każda wersja pompy dostarczana jest w kartonie zawierającym:

• pompę,

• zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu,

• zawór dozujący ½”,

• przewód ssawny i odpowietrzający (2x2 m),

• przewód tłoczny (2 m),

• przewód elektryczny z wtyczką BNC do sterowania pompą przez zewnętrzny regulator,

• bezpiecznik zapasowy,

• kołki mocujące (2 szt),

• instrukcję obsługi.

Wymiary pomp