Artykuły Branżowe

Artykuły autorstwa Tomasza Gotowicza - Głównego Technologa w firmie Gotix, absolwenta technologii chemicznej oraz zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Opracowuje on receptury produktów firmy Gotix, nadzoruje ich wdrażanie do produkcji oraz realizację wymogów jakościowych. 

Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla potrzeb rejestracji produktów biobójczych przed Ministrem Zdrowia / Prezesem URPL. Jest specjalistą w zakresie planów higieny i utrzymania czystości wody i powierzchni na pływalniach. 

Pilotuje program testów ATP służących ocenie stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów. Doradza w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z uzdatnianiem wody oraz dezynfekcją różnego rodzaju powierzchn