MINUS PH 15% - 35 kg
MINUS PH 15% - 35 kg

Minus pH Korektor pH zmniejszający odczyn pH w basenach kąpielowych. Zawiera -15% kwasu siarkowego oraz inhibitory korozji.

215,25 zł
Produkt dostępny w czasie
DOSTĘPNY

Opis

Minus pH Korektor pH zmniejszający odczyn pH w basenach kąpielowych. Zawiera -37% kwasu siarkowego oraz inhibitory korozji.

 

Sposób użycia: podłączyć do automatycznej stacji dozującej. Utrzymywać wartość pH na poziomie od 6,8 do 7,2 

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy tworzą się pary/aerozole – maska przeciwgazowa

Ochrona oczu: konieczna : okulary ochronne typu gogle.

Ochrona rąk: konieczna : rękawice ochronne kwasoodporne.

Ochrona ciała: konieczna - ubranie kwasoodporne, fartuch kwasoodporny, buty kwasoodporne.

 

Środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją.

Stosować odpowiednią instalację wentylacyjną zapewniającą utrzymanie stężenia produktu w powietrzu poniżej określonych limitów. Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

 

Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

 

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z obudową w przypadku emisji aerozolu do środowiska powietrznego .Praca w odzieży kwasoochronnej z materiałów powlekanych.

 

Rękawice i buty z  polichlorku winylu  oraz w przypadku  mgły filtr klasy P2 / dodatkowo przy wysokich stężeniach par kwasu – gogle ochronne. Przy rozcieńczaniu zawsze wlewać produkt do stojącej wody.

 

Magazynowanie:

 Zbiorniki wykonane z materiałów kwasoodpornych , tace zabezpieczające.   Maksymalnie 2 warstwy kanistrów.

Wspólne  magazynowanie : z żadną inną grupą materiałów. Produkt higroskopijny

Szczegóły produktu

988 Przedmioty